Ang Panginoon Ang Aking Pastol

By:  D.B. Isidro, SJ; Fruto Ll. Ramirez, SJ

Koro:
Ang Panginoon ang aking pastol,
Pinagiginhawa akong lubos.
Ang Panginoon ang aking pastol,
Pinagiginhawa akong lubos.

                          I
Handog N'yang himlaya'y sariwang pastulan.
Ang pahingahan ko'y payapang batisan.
Hatid sa kalulwa ay kaginhawahan
Sa tumpak na landas Siya ang patnubay. (Koro)

                         II
Madilim na lambak man ang tatahakin ko,
Wala akong sindak, Siya'y kasama ko.
Ang hawak N'yang tungkod ang siyang gabay ko.
Tangan N'yang pamalo sigla't tanggulan ko. (Koro)


Don't know the tune... click here to learn...

More hymns with chords...

No comments:

Post a Comment

Blest be the Lord