Iloy nga Tunay

ILOY NGA TUNAY
Ilonggo Hymn

                 I
Iloy nga tunay Birhen Maria
Lugpay sang duta tamda kami.
Ihulog sa amon ang imong bulig
Nga kinahanglan namon karon.

              II
Dungga Maria, ang kalantahon,
Nga amon nga dulot bisan kubos.
Dungga Maria, ang kalantahon,
Nga amon nga dulot bisan kubos.

Repeat all.Don't know the tune... click here to learn...

More hymns with chords...

No comments:

Post a Comment

Blest be the Lord