Adlaw - Adlaw Kay Maria


Adlaw-adlaw kay Maria
Ang pagdayaw kantahon ta,
Upod Gabriel nga Arcangel:
"Ave, maghimaya Ka."

O Iloy sang manunubos
Puno Ka sing grasya
Kami diri O luwasa
Sa kalaut sang sala.


Don't know the tune... click here to learn...

More hymns with chords...

No comments:

Post a Comment

Blest be the Lord